Skip to main content

Clár

Tá clárúcháin le haghaidh Science is Wonderful! oscailte anois! Ón 10 Samhain, beidh tú ábalta rochtain a fháil ar an ardán ar líne, eolaí a chur in áirithe agus ábhar iomlán an imeachta a dhíghlasáil.

Tugaimid cuireadh duit páirt a ghlacadh i seisiún tosaigh Science is Wonderful! ar an 10 Samhain chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht agus conas páirt a ghlacadh ann.

Ón 22 go dtí an 26 Samhain, beidh tú féin agus do chuid scoláirí ábalta bualadh le heolaithe iontacha ar líne, a gcuid turgnamh a dhéanamh, freastal ar a gceardlanna beo agus ceisteanna ar bith a theastaíonn uait  a chur orthu i do theanga féin!

Ina theannta sin, bí cinnte go dtabharfaidh tú cuairt ar Science is Wonderful! Digital ón 10 Samhain, áit a bhfaighidh tú acmhainní teagaisc, cluichí agus físeáin a d’ullmhaigh ár n-eolaithe lena n-úsáid le do scoláirí i rith na bliana.

Féach ar an gclár thíos le haghaidh tuilleadh sonraí!

Is iontach an rud é bunú na hEolaíochta! 2021

Sprioclucht spéise: múinteoirí, baill foirne scoile, geallsealbhóirí oideachais agus oiliúna, geallsealbhóirí taighde agus nuálaíochta.

Beidh an searmanas ar fáil i mBéarla, sa Fhraincis, sa Ghearmáinis, san Iodáilis, sa Spáinnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis agus sa Bhulgáiris.

 

 1. 14:00
  Fáilte

  14:00 - 14:05 CEST

 2. 14:05
  Príomhóráid agus seoladh oifigiúil Science is Wonderful!

  14:05 - 14:15 CEST

  Príomhóráid agus seoladh oifigiúil Science is Wonderful! ag an gCoimisinéir Eorpach um Nuálaíocht, um Taighde, um Chultúr, um Oideachas agus um an Óige, Mariya Gabriel

 3. 14:15
  Eolaíocht a theagasc trí scéalta

  14:15 - 14:50 CEST

  Éist agus foghlaim faoin eolaíocht a theagasc trí scéalta agus trí theistiméireachtaí Science is Wonderful! .

 4. 14:50
  Science is Wonderful! platforms ardán

  14:50 - 14:55 CEST

  Cuir eolas ar ardán Science is Wonderful! Digital agus imeacht Science is Wonderful! Live.

 5. 14:55
  Dúnadh

  14:55 - 15:00 CEST

Am ullmhúcháin!

 • Faigh rochtain ar ardán imeachta beo  Science is Wonderful! agus tosaigh ag déanamh iniúchta air chun duine dár n-eolaithe a chur in áirithe agus do fhreastal ar na ceardlanna beo a phleanáil.
  • Úsáid an clár idirghníomhach chun seisiúin a chur le do chlár oibre fíorúil (bunú, ceardlanna beo, searmanas clabhsúir).
  • Úsáid an chatalóg iomlán de phróifílí eolaithe chun teacht ar an eolaí is oiriúnaí do do rang a bhuí leis na roghanna scagúcháin. Seol iarratais ar chruinnithe chucu de réir do ghnáth-infhaighteachta. Nuair a ghlacfaidh siad le d’iarratas, beidh sé le feiceáil i do chlár oibre fíorúil freisin. Is féidir leat malartú a dhéanamh leis an eolaí chun aontú ar ábhar agus agus ar fhormáid an tseisiúin agus é a chur in oiriúint do riachtanais do ranga.
 • Tabhair cuairt ar Science is Wonderful! Digital, áit a bhfaighidh tú acmhainní teagaisc, cluichí agus físeáin a d’ullmhaigh ár n-eolaithe lena n-úsáid le do scoláirí i rith na bliana. Molaimid duit dul i dtaithí ar na hábhair agus seisiún teagaisc a ullmhú don tseachtain dar gcionn!

Science is Wonderful! Seachtain bheo

 • Freastal ar na malartuithe lenár n-eolaithe agus ceardlanna beo.
 • Tabhair cuairt ar Science is Wonderful! Digital, áit a bhfaighidh tú acmhainní teagaisc, cluichí agus físeáin a d’ullmhaigh ár n-eolaithe lena n-úsáid le do scoláirí i rith na bliana.
 • Coinnigh súil ar rannpháirtíocht do scoláirí le Science is Wonderful! agus déan í a roinnt ar na meáin shóisialta (#ScienceIsWonderful) agus leis na heagraithe (mar shampla: dialann ar eispéireas do ranga leis an imeacht. I gcás grianghraf/físeán de mhionaoisigh, beidh srianta speisialta i bhfeidhm. Téigh i gcomhairle leis na heagraithe le do thoil).

Searmanas clabhsúir Science is Wonderful! 2021

Sprioclucht spéise: múinteoirí, baill foirne scoile, geallsealbhóirí Oideachais agus Oiliúna, geallsealbhóirí Taighde agus Nuálaíochta.
 

 1. 11:00
  Fáilte

  11:00 - 11:10 CEST

 2. 11:10
  Agallamh le rannpháirithe Science is Wonderful!

  11:10 - 11:30 CEST

  Agallamh le rannpháirithe Science is Wonderful! agus Themis Christophidou, Ard-Stiúrthóir Oideachais, Óige, Spóirt agus Cultúir, an Coimisiún Eorpachission

 3. 11:30
  Deiseanna

  11:30 - 11:55 CEST

  Deiseanna foghlama eile a chur i láthair do scoláirí agus do mhúinteoirí arna dtairiscint ag an gCoimisiún Eorpach

 4. 11:55
  Dúnadh

  11:55 - 12:00 CEST

Ag críochnú!

 • Na laethanta deireanacha chun rannpháirtíocht do scoláirí le Science is Wonderful! a roinnt, ar na meáin shóisialta (#ScienceIsWonderful) agus leis na heagraithe (mar shampla: dialann ar eispéireas do ranga leis an imeacht. I gcás grianghraf/físeán de mhionaoisigh, beidh srianta speisialta i bhfeidhm. Téigh i gcomhairle leis na heagraithe le do thoil).
 • Lean ort ag tabhairt cuairt arScience is Wonderful! Digital, áit a bhfaighidh tú acmhainní teagaisc, cluichí agus físeáin a d’ullmhaigh ár n-eolaithe lena n-úsáid le do scoláirí i rith na bliana. Beidh an láithreán gréasáin fós ar líne fiú i ndiaidh an 3 Nollaig!