Przejdź do treści

Europejski Rok Młodzieży

15 września 2021 r. przewodnicząca von der Leyen przedstawiła w swoim orędziu o stanie Unii propozycję Komisji Europejskiej, by ogłosić rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży: „Poświęcając młodym ludziom ten rok, docenimy ich wielkie poświęcenie dla innych”. Podkreślając zaufanie, jakie czerpie z inspiracji młodych Europejczyków dla przyszłości Europy, przewodnicząca von der Leyen dodała, że „jeśli mamy kształtować naszą Unię w ich formie, młodzi ludzie muszą być w stanie kształtować przyszłość Europy”.  Obserwuj Europejski Portal Młodzieżowy, by dowiedzieć się o wielu istotnych wydarzeniach i inicjatywach, które będą miały miejsce w roku 2022 i zadbaj o to, by głos Twoich uczniów został usłyszany!

Odwiedź Europejski Portal Młodzieżowy