Hoppa till huvudinnehåll

Forma EU:s framtid med dina elever

Vad kan EU göra för att hantera klimat- och miljöproblemen? Hur ska vi klara framtida folkhälsoutmaningar? Vilken typ av samhälle bör EU stödja när det gäller utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott?
Konferensen om Europas framtid är ett unikt tillfälle för unga människor att tala om hur de vill att EU ska se ut när de växer upp. Som lärare kan du uppmuntra eleverna att lämna in viktiga bidrag till konferensen och skapa deltagardemokrati i klassrummet.
Resultaten av den EU-omfattande debatten kommer att ligga till grund för medborgarpanelernas diskussioner och konkreta förslag till EU-institutionerna senast våren 2022 om hur EU ska gå vidare. Alla EU-institutioner har lovat att följa upp förslagen.
 

Läs mer om hur din skola kan delta